Kravia og PowerOffice Go snakker sammen begge veier - slik at overføringen av inkassosaker, bokføring og oppgjør går sømløst. Gjør oppmerksom på at oppkobling må skje via Kravia (altså ikke i fra PowerOffice ~ Utvidelser)

Fra PowerOffice Go kan du blant annet:

  • Se hvilke saker som er klar for inkasso

  • Starte inkassosak (enten automatisert eller manuelt per sak)

  • Se alle saker i arbeid

  • Se status på hver enkelt sak

  • Få automatisk bokføringsforslag når saken er betalt (avhengig av oppsett på dine innstillinger i kundeweb, velg; ikke-bokført bilag).

For å få mest ut av kundeforholdet anbefaler vi at du først oppretter en bruker på vår Kundeweb. Det kan du gjøre her, og gå deretter til steg 1) under.

I Kundeweb får du tilgang til en del tilleggsinformasjon og tjenester (feks. pause/trekke en pågående sak) utover det som ligger i Go, men det er ikke et krav. Dersom du ikke ønsker å opprette en bruker kan du gå hit og koble Kravia til Go direkte. Gå så til steg 2) under (definere oppsett).


1) Etablere integrasjon

Gå til Innstillinger; legg til kreditor. Velg PowerOffice Go og fyll inn bedriftens org.nr.

Klikk på Gi tilgang

Du blir nå videresendt til PowerOffice Go, hvor du logger inn med din bruker. Om du har tilgang til flere bedrifter får du opp en liste. Velg riktig bedrift, godkjenn Kravia og følg oppsettet steg for steg.

Et bilde som inneholder skjermbilde

Automatisk generert beskrivelse

2) Definere oppsett i Go -før oversendelse til Kravia

Gå til Meny - Innstillinger - Purring.

Vi anbefaler å huke av for påminnelse 5 dager etter forfall, og hver femte dag inntil neste steg. Da får den som skylder penger tilsendt en e-post om at de har en faktura som er forfalt (fra PowerOffice Go).

Neste steg er purring og inkassovarsel, som vi anbefaler at her står åpent (ikke haket av). Da kan Kravia sende ut inkassovarsel 14 dager etter forfall, noe som erfaringsmessig har større effekt på innbetaling. Det er selvsagt helt opp til den enkelte å bestemme om det heller skal gå ut en purring og/ eller inkassovarsel i fra Go først.

Deretter legges fakturaen i "utkast"-listen på inkasso -14 dager etter forfall, slik at en kan legge på purregebyr (avgjørende for gyldig inkassovarsel). Nå kan du enten velge å manuelt godkjenne fakturaer som skal til inkasso rutinemessig (meny - inkasso - utkast). Eller du kan skru på automatisk overføring, og sakene går automatisk over til Kravia etter forfall.

3) Automatisk overføring av forfalte fakturaer

Hvis du huker av på "Godkjenn automatisk fakturaoverføring til Kravia" går alle forfalte fakturaene direkte over til Kravia og vi starter inkassoprosessen. Du kan skreddersy dette, dersom du har kunder du ikke vil skal oversendes til inkasso. Ved å endre på kundekortet (innstillinger -kontakter - purringer) *overfør til inkassobyrå vil det aldri bli startet en inkassosak på denne kunden.

Savner du noe, eller har du andre spørsmål? Se gjerne mer om hvordan Kravia fungerer her, eller kontakt oss på chat.

Fant du svaret?