Inkasso er relativt ukjent for mange, så vi har forsøkt å oppsummere de mest vanlige spørsmålene med gode svar under.

Hva betyr det å sende en faktura til inkasso?

Å sende en faktura til inkasso betyr at du lar et inkassoselskap stå for innkrevingen dersom kunden ikke betaler på forfall. Å sende faktura til inkasso er helt vanlig, og øker sannsynligheten for at den forfalte fakturaen din blir betalt. Det er tross alt ikke din jobb å være bank for kunden din.

Etter vår erfaring har det ingen negativ påvirkning på kundeforholdet, spesielt da Kravia har en tilnærming med sterkt fokus på å behandle den som skylder penger med respekt.

Fakturaen kan tidligst sendes til inkasso 14 dager etter forfall, og prosessen begynner da med et inkassovarsel med purregebyr (35 kr).

Selve inkassoprosessen kan du lese mer om her.


Koster det noe å sende faktura til inkasso?

Det koster ingenting å sende faktura til inkasso hos Kravia. Vår inntektskilde er gebyrer og salærer som legges på fakturaen gjennom prosessen, disse gebyrene kan du lese mer om her.

Der er ett unntak, og det er dersom fakturaen er forfalt for mer enn 90 dager siden. Da er det erfaringsmessig mer krevende å kreve inn pengene, slik at Kravia da tar en provisjon på 10 % av fakturabeløpet -om vi lykkes med å kreve inn pengene for deg.


Hva innebærer det av arbeid for meg å sende faktura til inkasso?

Å sende faktura til inkasso hos Kravia er veldig enkelt. Du avgjør når du vil og hvor ofte du vil. -Dersom du bruker ett av regnskapssystemene vi har integrasjon med, går det meste av seg selv.

Dersom du ikke har integrasjon, kan du opprette en bruker på vår Kundeweb og selv legge inn inkassokravet på få minutter.

Etter du har startet en inkassosak skal det i utgangspunktet ikke være nødvendig for deg å gjøre noe mer. Resten av prosessen går av seg selv så fremt ikke vi har behov for mer informasjon. I så fall tar vi kontakt med deg.


Når bør faktura sendes til inkasso?

En god prosess for fakturering og oppfølging av fakturaer er viktig for likviditeten. Under gir vi noen stikkord for en vanlig prosess.

 • Forfall på en faktura kan settes når som helst, men det er vanlig med 7 - 14 dager fra fakturaen sendes til den forfaller.

 • Umiddelbart etter forfall kan det sendes påminnelser uten purregebyr

 • Først 14 dager etter forfall kan det sendes purring/inkassovarsel med purregebyr (for tiden maks 35 kr)

  • Her kan du altså velge å sende ut en purring og/eller inkassovarsel til skyldner på egenhånd.

 • I stedet for purring/inkassovarsel, eller etter forfall på purringen, kan fakturaen sendes til Kravia for videre behandling (saken starter da i fra den opprinnelige totalsum på forfalte faktura, altså uten påløpte purregebyr).

 • Kravia sender da først ut et inkassovarsel (35 kr i gebyr) på EHF eller e-post, med 14 dager forfall

 • Dersom inkassovarselet allerede er sendt, eller ikke blir betalt, sender Kravia ut en betalingsoppfordring (stort gebyr) på EHF eller e-post, med nye 14 dager forfall.

Det finnes ingen fasit på hvordan du bør legge opp fakturaoppfølgingen. Vi anbefaler å sende fakturaen til inkasso så snart du begynner å tvile på om kunden kommer til å betale, og aller helst innen 14 dager etter forfall.

Erfaringsmessig er det helt klart at dess lenger man venter med å sende til inkasso - dess mindre blir sannsynligheten for å få betalt.


Hva kan sendes til inkasso?

Alle fakturaer som har forfalt med minst 14 dager kan sendes til inkasso, så fremt ikke mottaker har uttalt at de er uenige i fakturaen. Det er ingen nedre grense på totalsum.


Kan en ubetalt faktura som er flere år gammel sendes til inkasso?

Gamle fakturaer er mye vanskeligere å kreve inn enn "ferske" fakturaer, men om den forfalte fakturaen er mindre enn tre år gammel (fra forfallsdato), vil Kravia gjerne forsøke å kreve den inn for deg. Bare send den til inkasso på vanlig måte.

Når fakturaen er forfalt for mer enn 90 dager siden, før den oversendes til Kravia, tar vi en provisjon på 10 % av fakturabeløpet -dersom vi lykkes med å kreve den inn.


Hva skjer når en faktura sendes til inkasso?

Det første som skjer er at Kravia sender ut et inkassovarsel (om du ikke har sendt det selv), og så går fakturaen inn i et oppfølgingsløp med brev, SMS og telefon.

Her kan du se hvordan hele inkassoprosessen ser ut.


Hva skjer når en kunde betaler til Kravia?

Når en faktura er sendt til inkasso-oppfølging av Kravia, sender Kravia ut inkassovarsel / betalingsoppfordring til kunden med sin logo og et kontonummer til en klientkonto som Kravia eier. Når kunden da betaler, går pengene først til Kravia.

Når kunden betaler til Kravia får du beskjed.

Flyten ser slik ut:

 1. Kunden betaler direkte til Kravia

 2. Kravia overfører pengene til ditt kontonummer

 3. Innbetalingen regnskapsføres automatisk dersom du har integrasjon med regnskapssystemet. Ellers finner du detaljer i kundeweb under Utbetalinger.


Hva skjer når en kunde betaler en inkassosak direkte til bedriften?

Det kommer litt an på om du har integrasjon eller ikke (går automatisk ved integrasjon opprettet).

Om du ikke har integrasjon, logg inn på Kundeweb og registrer direktebetalingen manuelt på saken.

*Er det en del-betaling eller fullt innbetalt må allikevel saken stå som pågående, da det fortsatt kan være gebyrer eller renter hos Kravia som kunden ikke har betalt, og Kravia vil i utgangspunktet fortsette å kreve inn disse.


Hva betyr det å slå sammen saker på en kunde?

Dersom du for eksempel har en faktura på 1.000 kr og en annen faktura på 2.000 kr på samme kunde, og sender begge disse til inkasso, vil Kravia slå sammen fakturaene til et samlet krav på 3.000 kr. Det gjør at kunden får gebyr kun på en sak fremfor to. Den ene sammenslåtte faktura vil da vises som avsluttet i din oversikt.


Hva om kunden ikke er enig i kravet?

Dersom kunden ikke er enig i kravet må de ta kontakt direkte med Kravia med en skriftlig innsigelse. Kravia vil da forsøke å løse innsigelsen sammen med deg. Dersom den ikke lar seg løse, kan saken sendes til Forliksrådet, som vil innhente informasjon fra begge parter og kalle inn til et felles møte.

Det er anbefalt at du som kjenner saken stiller, men du kan også leie inn møtefullmektig gjennom Kravia (for en tilleggskostnad).

Forliksrådet feller på bakgrunn av møtet en dom som kan ende i at kravet må betales i sin helhet, delvis eller trekkes.


Kan jeg tapsføre en faktura som har gått til inkasso og ikke blitt betalt?

Dersom en faktura som har gått til inkasso ikke har blitt betalt, kan du vurdere å tapsføre den. Da vil dette fortsatt være et gyldig krav mot kunden din, men du anser det som så usannsynlig at du får pengene dine, og du fører det som en utgift (og redusert mva om fakturaen var med mva). Dette kan for eksempel være aktuelt i tilfeller der kunden din har gått konkurs eller dersom kunden har så dårlig økonomi at inkassosaken legges på overvåkning.

*Tapsføring av faktura vil ikke påvirke videre saksgang hos Kravia, som fortsatt vil forsøke å få krevd inn pengene inn til foreldelse.


Hva betyr det at en inkassosak er lagt på overvåkning/ikke anbefalt rettslig skritt?

Kravia har gjort mange tiltak for å få betalt fakturaen uten hell, og det har normalt gått over 3 måneder siden fakturaen forfalt.

Kravia har sendt..

 • inkassovarsel

 • betalingsoppfordring med lett salær

 • betalingsoppfordring med tungt salær

 • flere påminnelser på SMS

..og forsøkt å kontakte kunden på telefon - uten respons.

Videre har Kravia gjort en kredittvurdering av kunde/bedriftens økonomi, og dersom kunden har dårlig økonomi er det på dette tidspunktet erfaringsmessig liten sjanse for å nå frem med et krav selv i rettsinstans. Kravia følger opp saken inntil kravet blir foreldet (tre år). Det betyr at Kravia med jevne mellomrom vil sjekke om økonomien til kunden har endret seg og forsøke å få fakturaen betalt.

Hvor lang tid dette kan ta varierer veldig. Det kan også være at Kravia på ett eller annet tidspunkt kommer i kontakt med kunden, og prøver å få til en avtale enten i form av en nedbetalingsløsning eller en reduksjon av kravet. Ved en eventuell avtale om reduksjon vil Kravia be om en bekreftelse fra deg.

Vi gjør løpende en ny vurdering av om kravet bør tas rettslig, og dersom rettslige skritt iverksettes- blir kravet sikret i 10 år.


Hvordan kontakte Kravia?

Kravia har en egen kundeweb hvor du kan logge inn og følge med på saker som er sendt til inkasso. Der kan du chatte med Kravia-teamet om du har spørsmål du ikke finner svar på i kundeweben.

Fant du svaret?